CCTR's mission is to develop innovative end-to-end solutions that will enable extramural diagnosis, monitoring, coaching and treatment, to provide scientifically sound knowledge on how this technology can be safely and effectively used in new concepts of care and care relate prevention,  and as a  whole implemented  in daily life and  care practice, and  to  make  a significant  contribution  to  economic  activity  in  this field.

LIFE – Zelfmanagement van functionele achteruitgang bij ouderen

Onze populatie vergrijst en ontgroent en dat zorgt voor grote uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Een transformatie naar een proactief systeem, zelfmanagement en ondersteuning door technologie worden regelmatig als oplossingen aangedragen. LIFE speelt hierop in: het richt zich op het ontwikkelen en testen van een technologie ondersteund zelfmanagement programma voor ouderen, voor het ontwikkelen van een fysiek actieve levensstijl.

Omdat iedereen ouder worden anders beleeft, andere behoeftes, voorkeuren en doelen heeft, staat de ontwikkeling van een intelligente coach voor gepersonaliseerde ondersteuning centraal. Zelfmanagement m.b.t. actieve levensstijl vraagt samenwerking tussen zorg, welzijnsdiensten en de patiënt/cliënt. Om blijvende implementatie te ondersteunen ontwikkelt LIFE business modellen en business cases. LIFE wordt geleid door de Universiteit Twente en uitgevoerd in samenwerking met het NIVEL, TNO, Universiteit Maastricht en 4 MKB bedrijven (Roessingh Research & Development, Inertia, Gociety en Sananet).