CCTR's mission is to develop innovative end-to-end solutions that will enable extramural diagnosis, monitoring, coaching and treatment, to provide scientifically sound knowledge on how this technology can be safely and effectively used in new concepts of care and care relate prevention,  and as a  whole implemented  in daily life and  care practice, and  to  make  a significant  contribution  to  economic  activity  in  this field.

eLabEL lanceert website over innovatief eHealth-onderzoek

eLabEL onderzoekt eHealth in de praktijk. Binnen dit project van het CCTR (Centre for Care Technology Research) maken tien grote eerstelijns gezondheidscentra gebruik van eHealth in hun dagelijkse praktijk. Ze fungeren zo als ‘Living Labs’ waarin eHealth-toepassingen worden geselecteerd samen met zorgverleners, patiënten en bedrijven. eLabEL onderzoekt en evalueert implementatie en gebruik. Sinds half februari brengt het project verslag uit via de website.Nederland blijkt al een eind op weg met de ontwikkeling van eHealth-toepassingen, zoals het meten en doorgeven van bloedwaarden door patiënten zelf, domotica, videocontact met de thuiszorg, teleconsultatie van een andere arts of telemonitoring van patiënten met een chronische ziekte. Maar het lukt nog niet echt die toepassingen te benutten in de reguliere zorg. Ondanks de hooggespannen verwachtingen is er nog weinig bekend over de effecten van eHealth op een betere kwaliteit van leven en van zorg, en ontbreekt het zowel zorgverleners als patiënten aan kennis over de mogelijkheden ervan.

Onderzoeksvragen
Met het onderzoek in de ‘Living Labs’ zoekt eLabEL een antwoord op de volgende vragen:
– Wat zijn de gevolgen van de implementatie van eHealth-toepassingen voor de patiënten, de zorgverleners en de organisatie in de eerstelijnszorg?
– Hoe verbind je alle technologie tot een geheel voor zowel zorgverleners als patiënten?
– Wat zijn effectieve strategieën om deze eHealth-toepassingen te implementeren?

Verhalen uit de praktijk
Op de website is actuele informatie te vinden over het project. Mobdro for iPhone Maar er is ook meer te lezen over de visie van het projectteam op de toekomst van de eerstelijnszorg. Deze visie wordt gepresenteerd aan de hand van verhalen uit de praktijk. Zo komen praktijkondersteuner Loes, patiënt meneer van H. en een aantal zorgverleners aan het woord. Bovendien biedt de website achtergrondinformatie over het project, de reden waarom eLabEL is opgezet, de doelen die het project nastreeft en de route die daarbij hoort.

Zie: elabel

Heeft u belangstelling voor de nieuwsbrief van CCTR of eLabEL dan kunt u zich hiervoor inschrijven:
nieuwsbrief CCTR
nieuwsbrief eLabEL
folder eLabEL