CCTR's mission is to develop innovative end-to-end solutions that will enable extramural diagnosis, monitoring, coaching and treatment, to provide scientifically sound knowledge on how this technology can be safely and effectively used in new concepts of care and care relate prevention,  and as a  whole implemented  in daily life and  care practice, and  to  make  a significant  contribution  to  economic  activity  in  this field.

eLaBEL high potential voor Eerstelijns Transformatieprijs

Tijdens het congres ‘De eerste lijn transformeert’ afgelopen vrijdag kreeg het project eLabEL van het CCTR (Centre for Care Technology Research) de High Potentialprijs.

eLabEL onderzoekt eHealth in de praktijk. Binnen dit project gebruiken tien grote eerstelijns gezondheidscentra eHealth in hun dagelijkse praktijk. Ze fungeren zo als ‘Living Labs’ waarin eHealth-toepassingen worden geselecteerd samen met zorgverleners, patiënten en bedrijven. eLabEL onderzoekt en evalueert implementatie en gebruik. Sinds half februari brengt het project verslag uit via de website. Het Centre for Care Technology Research (CCTR) is een samenwerkingsverband van Universiteit Twente, Maastricht University, TNO en het NIVEL. Het is door NWO erkend als een van de acht Centres of Research Excellence. eLabEL wordt via het IMDI-programma (Innovative Medical Devices Initiative) gesubsidieerd door ZonMw.

De Transformatieprijs werd dit jaar voor de derde keer uitgereikt, mobdro download de High Potential voor het eerst. De prijzen zijn bedoeld om de transformatie van de eerste lijn een push te geven. De Transformatieprijs van 5000 euro wordt uitgereikt aan een project dat het afgelopen jaar de kwaliteit van zorg sterk heeft verbeterd en waarin ICT een wezenlijk onderdeel vormt. De ‘High Potential’ van 2500 euro is bedoeld voor een veelbelovend project dat echter nog niet of nog maar net is gestart. Dit project kan in een later stadium meedingen naar de Transformatieprijs.

De Eerstelijns Transformatieprijs 2014 ging naar ‘eGPO’ (elektronisch gestructureerd patiënten overleg) van Woonzorg Haaglanden. De winnaar heeft een handzame tool gemaakt en een grote groep – op dit moment zo’n 120 professionals – weten te bereiken. Het project slaat goed aan en naar verwachting is het reeds bereikte succes slechts een eerste stap naar meer. eGPO is een digitaal instrument voor communicatie over zorgplannen.

De Eerstelijns Transformatieprijs is een initiatief van de organisatoren van het congres ‘De eerste lijn transformeert: herinrichting van het zorglandschap’. Dit zijn het Jan van Es Instituut, de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), Zorggroep Almere, het ROS netwerk en sinds dit jaar de Vereniging Nederlandse

Gemeenten (VNG). De prijzen zijn beschikbaar gesteld door PharmaPartners.