CCTR's mission is to develop innovative end-to-end solutions that will enable extramural diagnosis, monitoring, coaching and treatment, to provide scientifically sound knowledge on how this technology can be safely and effectively used in new concepts of care and care relate prevention,  and as a  whole implemented  in daily life and  care practice, and  to  make  a significant  contribution  to  economic  activity  in  this field.

10 april 2014 symposium en oratie Nico van Meeteren

De Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht maakt, mede namens TNO en KNGF, bekend dat de heer

Prof. dr. N. (Nico) L.U. van Meeteren

benoemd in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences tot bijzonder hoogleraar Physiotherapy, Physical Functioning in Chronic Diseases zich voorstelt op donderdag 10 april 2014 om 16.30 uur precies dit ambt te aanvaarden met het uitspreken van een rede in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht. De titel van de oratie is:

“Zwevend en zwermend vanuit de Tuin van Akademos: Chronisch ziek of chronisch gezond… Mobdro for iPhone opbranden of uitdoven in de participatiesamenleving”

Belangstellenden worden uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen. Na afloop is er een receptie.

Prof.dr. L.L.G. Soete,
Rector Magnificus

U kunt zich hier aanmelden. Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 15 maart 2014

Klik hier voor het voorlopige programma.