CCTR's mission is to develop innovative end-to-end solutions that will enable extramural diagnosis, monitoring, coaching and treatment, to provide scientifically sound knowledge on how this technology can be safely and effectively used in new concepts of care and care relate prevention,  and as a  whole implemented  in daily life and  care practice, and  to  make  a significant  contribution  to  economic  activity  in  this field.

Valuecase inspireert eHealth projecten

Stel: je hebt een idee voor het verbeteren van de zorg met eHealth in jouw gezondheidscentrum. Waar begin je dan? Hoe past dit in de middelen die je beschikbaar hebt? Wat betekent dit voor de organisatie? Moet je extra budget aanvragen? Zorgverzekeraars vragen steeds vaker om een businesscase, hoe maak je deze? De eLabEL Value Case Inspiratiegids helpt managers van gezondheidscentra in 10 stappen een Value Case op te stellen. De Value Case bestaat uit een Businessmodel (‘wat doe je waarom en voor wie’) en een Businesscase (‘kosten en opbrengsten’). Een Value Case is daarmee een tussenstap in het innovatieproces, waarbij je als gezondheidscentrum:

  • inzichtelijk maakt wat belangen van verschillende stakeholders zijn
  • gezamenlijk een visie kan bepalen op een innovatie
  • realistische doelen kan stellen die jullie van de innovatie verwachten en
  • een basis maakt om de onderhandelingen met eHealth leveranciers in te gaan.

Wil je meer weten? Je vindt de Inspiratiegids hier. Voor het eLabEL project is een speciale uitgave gemaakt, die gezondheidscentra die mee doen aan dit project kunnen gebruiken. De Inspiratiegids is mede gefinancierd door ZonMw.

LIFE – Zelfmanagement van functionele achteruitgang bij ouderen

Onze populatie vergrijst en ontgroent en dat zorgt voor grote uitdagingen binnen de gezondheidszorg. Een transformatie naar een proactief systeem, zelfmanagement en ondersteuning door technologie worden regelmatig als oplossingen aangedragen. LIFE speelt hierop in: het richt zich op het ontwikkelen en testen van een technologie ondersteund zelfmanagement programma voor ouderen, voor het ontwikkelen van een fysiek actieve levensstijl. Read more …

Schakel tussen wetenschap en praktijk

Promotieonderzoek naar de meerwaarde en evaluatie van telemedicinediensten binnen de revalidatie

Op 10 december promoveerde Stephanie Jansen-Kosterink aan de Universiteit Twente op het gebied van de meerwaarden van telemedicinediensten binnen de revalidatie (officiële titel ‘The added value of telemedicine services for physical rehabilitation’). Een aantal weken daarvoor vertelde ze over deze promotie en haar werk bij Roessingh Research and Development. Ze heeft de afgelopen jaren als onderzoekster gewerkt aan diverse telemedicine-projecten en was parallel daaraan bezig met het onderzoek en proefschrift voor haar promotie.

“In mijn proefschrift doe ik aanbevelingen over de manier waarop je telemedicinediensten kunt evalueren. Er wordt erg veel onderzoek gedaan naar telemedicinediensten, maar weinig daarvan beklijft echt in de dagelijkse praktijk. Ik heb gekeken naar de manieren waarop je dit beter kunt aanpakken. Want het belangrijkste doel is natuurlijk dat een telemedicinedienst, die goed uit een onderzoek komt, ook daadwerkelijk in de behandelpraktijk gebruikt wordt. Ik doe aanbevelingen over het gebruik van data. Er zit zoveel kracht in de technologie van telemedicinediensten, het is zonde als dit niet ten volle wordt benut.”

Stephanie vertelt over manier waarop zij haar promotieonderzoek heeft uitgevoerd; “De afgelopen jaren heb ik gewerkt binnen meerdere projecten. In twee projecten was er een samenwerking met een behandelaar van Revalidatiecentrum Roessingh. De resultaten van deze projecten komen mobdro download terug in mijn proefschrift. Ruim 250 cliënten hebben deelgenomen aan de onderzoeken binnen deze projecten. Je kunt je voorstellen dat het een enorme puzzeltocht is geweest. Juist de combinatie van werken aan projecten in de praktijk van het revalidatiecentrum maakt het voor mij zo interessant.”

Op dit moment heeft Stephanie haar promotie afgerond en is ze alweer met een nieuw project bezig. “Ik werk nu mee aan het project PERSSILAA (www.perssilaa.eu), een Europees project, dat vorig jaar is gestart. We doen onder andere onderzoek naar een preventieve manier om oudere langer thuis te laten wonen. Er is al veel vraag vanuit gemeenten naar de slimme oplossingen waar we nu aan werken. De aanbevelingen die heb gedaan voor mij promotieonderzoek, kan ik nu in de praktijk toepassen.”

Het verhaal van Stephanie is een mooi voorbeeld van de manier van werken van Roessingh Research and Development, dat als onderzoeksinstituut een belangrijke schakel is tussen theorie (Universiteit Twente) en praktijk (Roessingh, Centrum voor Revalidatie). (www.ronduitroessingh.nl)

Werving centra voor project eLabEL

Zeven centra hebben inmiddels toegezegd mee te doen. Deze praktijken zitten verspreid over Nederland, van Groningen tot Hoensbroek en van Den Haag tot Veenendaal. Ze variëren daarnaast in de mate waarin ze nu al zorgtechnologieën en eHealth gebruiken. Naast deze zeven praktijken zijn er nog enkele praktijken die deelname aan eLabEL in overweging hebben. Begin juli heeft de eerste bijeenkomst met de deelnemende centra plaatsgevonden. Daarin werd veel informatie uitgewisseld over bijvoorbeeld financiering van eHealth en ervaringen mobdro download met zorgtechnologieën. Over enkele weken zal de tweede bijeenkomst plaatsvinden. Dan zullen ook bedrijven aanschuiven en zal verder gepraat worden over financiering en een update worden gegeven vanuit de techniek: wat wordt er in de praktijken neergezet en hoe ziet dat er uit.

eLaBEL high potential voor Eerstelijns Transformatieprijs

Tijdens het congres ‘De eerste lijn transformeert’ afgelopen vrijdag kreeg het project eLabEL van het CCTR (Centre for Care Technology Research) de High Potentialprijs.

eLabEL onderzoekt eHealth in de praktijk. Binnen dit project gebruiken tien grote eerstelijns gezondheidscentra eHealth in hun dagelijkse praktijk. Ze fungeren zo als ‘Living Labs’ waarin eHealth-toepassingen worden geselecteerd samen met zorgverleners, patiënten en bedrijven. eLabEL onderzoekt en evalueert implementatie en gebruik. Sinds half februari brengt het project verslag uit via de website. Het Centre for Care Technology Research (CCTR) is een samenwerkingsverband van Universiteit Twente, Maastricht University, TNO en het NIVEL. Het is door NWO erkend als een van de acht Centres of Research Excellence. eLabEL wordt via het IMDI-programma (Innovative Medical Devices Initiative) gesubsidieerd door ZonMw.

De Transformatieprijs werd dit jaar voor de derde keer uitgereikt, mobdro download de High Potential voor het eerst. De prijzen zijn bedoeld om de transformatie van de eerste lijn een push te geven. De Transformatieprijs van 5000 euro wordt uitgereikt aan een project dat het afgelopen jaar de kwaliteit van zorg sterk heeft verbeterd en waarin ICT een wezenlijk onderdeel vormt. De ‘High Potential’ van 2500 euro is bedoeld voor een veelbelovend project dat echter nog niet of nog maar net is gestart. Dit project kan in een later stadium meedingen naar de Transformatieprijs.

De Eerstelijns Transformatieprijs 2014 ging naar ‘eGPO’ (elektronisch gestructureerd patiënten overleg) van Woonzorg Haaglanden. De winnaar heeft een handzame tool gemaakt en een grote groep – op dit moment zo’n 120 professionals – weten te bereiken. Het project slaat goed aan en naar verwachting is het reeds bereikte succes slechts een eerste stap naar meer. eGPO is een digitaal instrument voor communicatie over zorgplannen.

De Eerstelijns Transformatieprijs is een initiatief van de organisatoren van het congres ‘De eerste lijn transformeert: herinrichting van het zorglandschap’. Dit zijn het Jan van Es Instituut, de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), Zorggroep Almere, het ROS netwerk en sinds dit jaar de Vereniging Nederlandse

Gemeenten (VNG). De prijzen zijn beschikbaar gesteld door PharmaPartners.

De missie Healthy Ageing bij het staatsbezoek Japan

Eind oktober van dit jaar vond het staatsbezoek aan Japan plaats. Onderdeel van de economische missie die vergezeld ging met het staatsbezoek waren bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties die zich richten op Health Ageing. Prof Onno van Schayck, medisch leider van CCTR, was gevraagd om delegatieleider te zijn van de Health Ageing groep. Er was een zeer vruchtbare uitwisseling tussen Japanse en Nederlandse bedrijven en wetenschappers. Mobdro for iPhone Tijdens verschillende symposia en site-visits werd kennis gedeeld over hoe ouder worden niet per definitie gepaard hoeft te gaan met een toenemende afhankelijkheid vanwege ziekten of verminderd lichamelijk en psychisch functioneren. Techniek in de zorg en maatschappij speelt hierbij een cruciale rol.

Oratie professor Nico van Meeteren

Op donderdag 10 april heeft professor Nico van Meeteren zijn oratie gehouden. De titel van zijn oratie was “Zwevend en zwermend vanuit de Tuin van Akademos: Chronisch ziek of chronisch gezond… opbranden of uitdoven in de participatiesamenleving”. Read more …

eLabEL lanceert website over innovatief eHealth-onderzoek

eLabEL onderzoekt eHealth in de praktijk. Binnen dit project van het CCTR (Centre for Care Technology Research) maken tien grote eerstelijns gezondheidscentra gebruik van eHealth in hun dagelijkse praktijk. Ze fungeren zo als ‘Living Labs’ waarin eHealth-toepassingen worden geselecteerd samen met zorgverleners, patiënten en bedrijven. eLabEL onderzoekt en evalueert implementatie en gebruik. Sinds half februari brengt het project verslag uit via de website.Nederland blijkt al een eind op weg met de ontwikkeling van eHealth-toepassingen, zoals het meten en doorgeven van bloedwaarden door patiënten zelf, domotica, videocontact met de thuiszorg, teleconsultatie van een andere arts of telemonitoring van patiënten met een chronische ziekte. Maar het lukt nog niet echt die toepassingen te benutten in de reguliere zorg. Ondanks de hooggespannen verwachtingen is er nog weinig bekend over de effecten van eHealth op een betere kwaliteit van leven en van zorg, en ontbreekt het zowel zorgverleners als patiënten aan kennis over de mogelijkheden ervan.

Onderzoeksvragen
Met het onderzoek in de ‘Living Labs’ zoekt eLabEL een antwoord op de volgende vragen:
– Wat zijn de gevolgen van de implementatie van eHealth-toepassingen voor de patiënten, de zorgverleners en de organisatie in de eerstelijnszorg?
– Hoe verbind je alle technologie tot een geheel voor zowel zorgverleners als patiënten?
– Wat zijn effectieve strategieën om deze eHealth-toepassingen te implementeren?

Verhalen uit de praktijk
Op de website is actuele informatie te vinden over het project. Mobdro for iPhone Maar er is ook meer te lezen over de visie van het projectteam op de toekomst van de eerstelijnszorg. Deze visie wordt gepresenteerd aan de hand van verhalen uit de praktijk. Zo komen praktijkondersteuner Loes, patiënt meneer van H. en een aantal zorgverleners aan het woord. Bovendien biedt de website achtergrondinformatie over het project, de reden waarom eLabEL is opgezet, de doelen die het project nastreeft en de route die daarbij hoort.

Zie: elabel

Heeft u belangstelling voor de nieuwsbrief van CCTR of eLabEL dan kunt u zich hiervoor inschrijven:
nieuwsbrief CCTR
nieuwsbrief eLabEL
folder eLabEL

10 april 2014 symposium en oratie Nico van Meeteren

De Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht maakt, mede namens TNO en KNGF, bekend dat de heer

Prof. dr. N. (Nico) L.U. van Meeteren

benoemd in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences tot bijzonder hoogleraar Physiotherapy, Physical Functioning in Chronic Diseases zich voorstelt op donderdag 10 april 2014 om 16.30 uur precies dit ambt te aanvaarden met het uitspreken van een rede in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht. De titel van de oratie is:

“Zwevend en zwermend vanuit de Tuin van Akademos: Chronisch ziek of chronisch gezond… Mobdro for iPhone opbranden of uitdoven in de participatiesamenleving”

Belangstellenden worden uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen. Na afloop is er een receptie.

Prof.dr. L.L.G. Soete,
Rector Magnificus

U kunt zich hier aanmelden. Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 15 maart 2014

Klik hier voor het voorlopige programma.